Regały wspornikowe

Regulacje dot. zabezpieczenia magazynu.

Kontrola poziomu technicznego regałów magazynowych

Regularne badanie stanu technicznego regałów oraz szybkie wychwycenie wszelkich niedociągnięć oraz wad i zmiana uszkodzonych składników potrafi nas uchronić przed awarią systemu i dodatkowo przed ewentualnymi wypadkami przy produkcji.

Jakie przepisy regulują kwestie zabezpieczenia pracy magazynu?
Obowiązującymi przepisami są art.207 oraz art.212 Kodeksu Pracy, jakie świadczą, iż odpowiedzialność w obrębie form działalności oraz urządzenia technicznego leży na właścicielu oraz jednostkach zarządzających pracownikami. Powinni oni w taki styl je ubezpieczyć oraz utrzymywać żeby zagwarantować bezpieczeństwo jednostkom w nim podejmującym pracę.

Istotne informacje dla odbiorców bądź właścicieli magazynów, dotyczące stosowania oraz weryfikacji poziomu technicznego regałów można wyszukać w Krajowej Normie:
- PN-EN 15635:2010P Stalowe statyczne systemy składania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania.

Umowa owa wspomina o tym, iż to pracodawca magazynu jest zobowiązany za bezpieczeństwo osób wykonujących pracę w składzie oraz co za ostatnim dąży, utrzymanie bezpiecznego stanu technicznego narzędzi w nim się znajdujących. Zasada owa proponuje wskazanie osoby osobiście odpowiedzialnej za bezpieczeństwo narzędzi do przechowywania. Kojarzy się zatem to z regularnym przeprowadzaniem obserwacji oraz przeglądu systemu regałów, poprzez jednostkę mającą wystarczającą kwalifikację. Przeważnie takie cele oraz prawa oddaje się kierownikowi magazynu bądź instytucji z zewnątrz Użytkownik regałów winien posiadać wiedzę, iż podczas eksploatacji prawie zawsze trafia do spraw, w jakich występują trwałe odkształcenia składników regałów. W umowie określone zostały maksymalne wartości takich odkształceń. Ich naruszenie wymaga zastosowania zmiany składników regałów. Odkształconych elementów regałów nie należy naprawiać, ponieważ sprawi to modyfikacje w architekturze artykułu, z jakiego składnik był zrobiony, co potrafi posiadać negatywny nacisk na jego dalsze perspektywy wytrzymałościowe

Pamiętajmy, Polskie Normy nie stanowią prawa pracy, oraz razem z kodem art. 5 ust. 3 ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386 ze zm.) ich wykorzystywanie jest nieobowiązkowe.

Zobacz również