Regały wspornikowe

regały wysokiego składowania - normy

W Przepisach BHP ani też w Polskich Normach nie dostajemy informacji o tym jakie powinny być regały wysokiego składowania. Można jedynie powiedzieć, że to nazwa potoczna, która odnosi się do regałów, których wysokość będzie na poziomie powyżej 1,8 metra i może nawet sięgnąć kilkunastu metrów. Zasady bezpieczeństwa dla wszystkich takich regałów będą takie same.

Teoretycznie jeśli mówi się o określonych normach można również oczekiwać, że będzie tam informacja co do tego jak powinny wyglądać regały. Najważniejsze, by znajdowało się tam oznaczenie producenta, by była informacja o roku produkcji i numerze fabrycznym. Oczywiście musi być tam informacja o tym jakie będzie maksymalne obciążenie, powinno być zaświadczenie o badaniu związanym z takim sprzętem, dobrze będzie sprawdzić jak wyglądają elementy wyposażenia, które ułatwią wykorzystywanie sprzętu.

Odbojniki regału to dobrze przygotowane przymocowane do posadzki osłony, które przejmują siłę z jaką wózek uderzyć będzie mógł w regał. Montuje się je przy każdym słupie jaki będzie narażony na uderzenie. Gdy tak się stanie będzie można oczekiwać, że odbojnik zareaguje. Ogranicznik palet stawia się w takich miejscach, by ograniczyć możliwość zderzenia się palet. Dzięki temu nie ma obaw, że ładunek będzie wypchnięty przy wkładaniu drugiej palety.

Użytkownik regałów musi zdawać sobie sprawę z tego, że w trakcie ich wykorzystywania może dochodzić do kolizji, która wiązać się może z odkształceniami czy uszkodzeniami a więc trzeba podjąć działania minimalizujące ryzyko i konsekwencje jakie z tego wynikają.

Zobacz również