Regały paletowe

Regały paletowe - zalety i ograniczenia różnych systemów

Regały paletowe - zalety i wady

Regały paletowe pozwalają maksymalnie eksploatować powierzchnię magazynową. Istnieje jednak wiele różnych opcji, które pozwalają na osiągnięcie zamierzonego efektu. Istnieją różne rodzaje systemów regałów paletowych, które rozróżniamy ze względu na rozmaite potrzeby logistyczne. Wyróżniamy:

- regały rzędowe (standardowe)
- regały wjezdne (drive-in)
- regały paletowe przesuwne (MOVO)
- regały przepływowe (FIFO)

Zastosowanie każdego z rozwiązań niesie za sobą określone zalety ale i ograniczenia, które warto znać, by wybrać ten najlepiej odpowiadający naszym potrzebom.

REGAŁY RZĘDOWE (standardowe)

Pierwszy system jest najbardziej powszechnym rozwiązaniem na składowanie palet. Co więcej, jest to również najmniej kosztowna konstrukcja, jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce paletowe. Ponadto, regały rzędowe są łatwe w montażu, co sprawia, że samodzielnie można podjąć się ich złożenia, jednak zawsze lepiej jest skorzystać z usług profesjonalistów. Kolejna zaleta to elastyczność regałów rzędowych, które umożliwiają łatwą zmianę konfiguracji. Jednak zanim się tego podejmiemy, należy przedyskutować to z producentem oraz sprzedawcą, co pomoże nam upewnić się, że nowa konfiguracja będzie wystarczająco wytrzymała. Przęsła regałów można wykorzystać w inny sposób wypełniając je płytą wiórową, panelem siatkowym lub metalowym, dzięki czemu regały będą mogły służyć do składowania innego typu towarów. Warto wspomnieć, że ewentualne uszkodzenia łatwo jest naprawić wymieniając jedynie pojedyncze belki czy ramy nośne.

Istnieją pewne ograniczenia regałów paletowych, są nimi:

-stosunkowo najmniejsze wykorzystanie powierzchni na miejsca paletowe
-brak podziału na strefę załadowcą i wyładowczą
-łatwe dokonanie zmiany konfiguracji bez konsultacji, co może wpłynąć na zwiększenie ryzyka uszkodzenia instalacji
Podany system regałów poleca się do magazynowania produktów z długim okresem ważności, ponieważ najnowsza paleta jako pierwsza opuszcza magazyn.
Zalety systemu:
-pozwala on maksymalnie wykorzystać powierzchnię do składowania (oznacza się najlepszym wskaźnikiem wykorzystania dostępnej powierzchni)
-brak elementów ruchowych czy elektronicznych
-nie jest wymagana regularna konserwacja
-atrakcyjna cena za miejsce paletowe zważając na wskaźnik wykorzystania powierzchni
-wymagany jest jedynie jeden korytarz dostępu
-system jest prosty do obsługi
Ograniczenia:
-nie występuje podział na strefę załadowczą i wyładowczą
-montaż systemu jest trudny i skomplikowany
-wprowadzenia zmian w konfiguracji jest utrudnione
-ze względu na mniejszą popularność, może być trudny do odsprzedaży
-w systemie nie spełnia się zasada FIFO czyli pierwszy wszedł, pierwszy wychodzi
-nie jest możliwy dostęp do każdej palety
-wymaga on używania wózków widłowych, które są droższe
-transport jest bardziej wymagający dla operatorów za sprawą wąskiego korytarza do wjazdu; operator musi byś doświadczony i precyzyjny
-wymagane jest zastosowanie stężeń górnych, dlatego też system nie może być stosowany w magazynie o zmiennej wysokości
-zapewnione jest zagospodarowanie tylko 70% miejsca paletowego
Zalety systemu:
-powierzchnia jest dobrze rozplanowana i wykorzystana
-umożliwiony jest dostęp do każdej z palet
-system jest mniej kosztowny niż regały przepływowe
-możliwe jest przechowywanie różnorodnych towarów
-możliwe jest pełne wykorzystanie akcesoriów w regałach paletowych 
-zapewniają użycie aż 95% miejsca paletowego 
Ograniczenia:
-są one bardziej kosztowne od regałów wjezdnych
-uważane są jako najtrudniejsze do montażu
-utrudnione są wszelkie zmiany w konfiguracji (łatwa i szybka jest jedynie zmiana poziomów belkowych)
-może być trudny do odsprzedaży
-potrzebna jest stała i regularna konserwacja
-istnieje niebezpieczeństwo zablokowania się magazynu na skutek awarii zasilania
-mogą być obsługiwane jedynie przez przeszkolonych operatorów
-występuje ograniczenie w prędkości dostępu do palet (przesuw wózków wraz z regałami wynosi 4m/min.)

Wstawianie towaru na paletach odbywa się po stronie załadowczej regałów (np. z hali produkcyjnej) a ich odbiór dzieje się w strefie spedycji.
Zalety systemu:
-jest zgodny z zasadą FIFO (weszło jako pierwsze i jako pierwsze wyszło)
-istnieje podział strefy załadowczej i wyładowczej
-części mechaniczne nie muszą być stale konserwowane
-nie są wymagane specjalistyczne wózki widłowe oraz ich ilość się zmniejsza
-nie stanowią one dodatkowego obciążenia dla operatorów 
-dzięki nim drogi komunikacyjne w obrębie magazynu są krótsze
-obsługa jest bardziej sprawna
-łatwiej jest kontrolować stan magazynowy
Ograniczenia:
-powyższy system jest najbardziej kosztowny
-montaż jest skomplikowany i trudno jest zmienić konfigurację
-dostęp do każdej palety nie jest możliwy
-nie jest efektywny w przypadku różnorodnych towarów
-konserwacja systemu jest skompikowana
 

Zobacz również