Regały magazynowe

Szatnie pracownicze - przepisy oraz zasady.

Szatnie pracownicze - przepisy oraz zasady.

W niniejszym tekście pragniemy opisać Państwu kwestie dotyczące wnętrz oraz akcesoriów higieniczno-sanitarnych ze specjalnym uwzględnieniem danych dotyczących szatni pracowniczych oraz warunków ich obowiązujących. Przedstawiamy również zasady określające powierzchnię oraz zaopatrzenie szafki BHP. Przypominamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy oraz Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w kwestii ogólnych przepisów zabezpieczenia oraz czystości} pracy:

  • 1.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w obiekcie, w jakim dokonuje się praca, czy w obiekcie powiązanym z nim obudowanym korytarzem, jakie w wypadku schodzenia z ogrzewanych miejsc pracy winno być dodatkowo ogrzewane.
  • 2. Pracodawca przyjmujący nie więcej niż dziesięć pracowników winien dostarczyć im (…) warunki do czystego przechowywania odzieży prywatnej (domowej), roboczej oraz ochronnej.

W punkcie drugim wyżej wspomnianego Rozporządzenia opisane są rodzaje szatni, jakie klasyfikują się na:

1) Szatnie odzieży prywatnej pracowników – dedykowane dla gromadzenia odzieży przynależącej do pracowników (domowej), jeśli z powodów sanitarnych odzież owa nie winna się łączyć z odzieżą roboczą oraz preparatami ochrony indywidualnej. Na dowolnego pracownika powinno przypadać 0,3 m2 wolnej przestrzeni} podłogi.

2) Szatnie odzieży roboczej oraz ochronnej – dedykowane dla składowania odzieży oraz obuwia roboczego a także materiałów ochrony indywidualnej. Na każdego pracownika powinno przypadać 0,3 m2 wolnej przestrzeni podłogi.

3) Szatnie podstawowe – nadające się do przechowywania odzieży prywatnej pracowników i odzieży roboczej a także materiałów ochrony indywidualnej. Na dowolnego pracownika powinno przypadać 0,5 m2 wolnej przestrzeni podłogi.

4) Szatnie przepustowe – składające się z części poświęconej na odzież prywatną pracowników, części określonej na odzież roboczą oraz materiały ochrony osobistej i przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, łączącego obie ostatnie dziedziny. Na wszelkiego pracownika powinno przypadać 0,3 m2 wolnej przestrzeni podłogi.

  • 8.2. Szerokość przejść pomiędzy dwoma liniami szaf i podstawowych przejść komunikacyjnych winna być nie węższa aniżeli} 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf i ścianą winna być nie węższa aniżeli 1,1 m.
  • 8.3. Szafy na odzież powinny spełniać oczekiwania Polskiej Normy.

NORMY dla mebli szatniowych

PN-75M-78711 – to definicja normy, która charakteryzuje wymagania stosowane wobec szafek socjalnych BHP . Głównym warunkiem są gabaryty. Podstawowy rozmiar takiej witryny BHP to 1800x400x480 mm (wys./szer./gł.). Wymogi pozostałe to:

  • drążek umieszczony poprzecznie,
  • wieszadła zlokalizowane na trwałe} pośrodku ścian,
  • pólka,
  • przegroda (dzieląca szafkę na dwie części).

Rozmaite dziedziny potrafią posiadać różne wymagania dotyczące szafek socjalnych dla ludzi. Zastanawiając się nad doborem, jaki typ witryny będzie właściwy dla własnej branży, warto skonsultować ową sprawę z inspektorem BHP.

Zobacz również