Regały magazynowe

Regały magazynowe i ich kontrola

Stan techniczny regałów magazynowych powinien być sprawdzany regularnie. Takie postępowanie może bowiem skutkować wcześniejszym zauważeniem jakiegokolwiek typu usterek, które będziemy w stanie bardzo szybko usunąć, chociażby poprzez wymianę poszczególnych elementów regału. W ten sposób można uniknąć groźnych wypadków na terenie magazynu, czy też wszelkich awarii.

Bezpieczeństwa pracy magazynu

W Kodeksie Pracy zostały zawarte przepisy, które w jasny sposób regulują kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa pracy magazynu. Zgodnie z artykułami 207 oraz 212, odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy oraz wyposażenie techniczne, ponosi pracodawca oraz pracownik zajmującym się kierowaniem pozostałymi zatrudnionymi osobami. Muszą oni zrobić wszystko by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, między innymi poprzez kontrolowanie stanu technicznego wszystkich elementów wyposażenia.

Warto zajrzeć chociażby do Polskiej Normy: PN-EN 15635:2010P Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania, w której znajduje się wiele cennych podpowiedzi dla właścicieli magazynów. Dzięki nim, użytkowanie takich miejsc i ich kontrola będą znacznie łatwiejsze.

Jak już wiadomo, właściciel magazynu odpowiada za to w jakim stanie technicznym się on znajduje oraz czy jest on bezpieczny dla osób tam pracujących. Wspomniana norma podpowiada, że dobrym pomysłem jest chociażby wyznaczenie kompetentnej osoby, która będzie odpowiedzialna za regularną kontrolę oraz przegląd regałów. W większości przypadków, taka osobą jest kierownik magazynu, ale niektórzy decydują się także na zatrudnienie firm zewnętrznych.

Eksploatując regały przez jakiś czas, w końcu dochodzi do zużycia się pewnych części i ich odkształcenia. Norma określa ich maksymalne wartości, po przekroczeniu których, elementy konkretnych regałów należy wymienić. W żadnych wypadku nie powinno się naprawić poszczególnych części, gdyż stracą one swoje właściwości i mogą być chociażby mniej wytrzymałe.

Jak jednak wiemy, Polskie Normy to nie przepisy prawa, a jedynie podpowiedzi, z których można dobrowolnie korzystać. Dobrze jest jednak się z nimi zapoznać, aby wiedzieć jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom magazynu.

Zobacz również