Regały magazynowe

Kontrola stanu technicznego regałów magazynowych

Regały, podobnie jak każdy inny element wyposażenia magazynów, powinny być regularnie kontrolowane. Podczas rutynowego sprawdzania ich stanu technicznego, można szybko spostrzec różnego rodzaju usterki, czy też wymienić zużyte części regałów. Jest to niezwykle istotne, gdyż w ten sposób możemy uniknąć groźnych wypadków albo awarii, która przeszkodzi pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy magazynu

Kwestie bezpieczeństwa pracy magazynu są regulowane przez Kodeks Pracy, a dokładnie przez jego artykuły 207 oraz 212. Z ich treści wynika, iż to sam pracodawca oraz osoby, które kierują zatrudnionymi, ponoszą odpowiedzialność za właściwą organizację pracy oraz wszelkie wyposażenie techniczne. W związku z tym, to właśnie oni muszą dbać o odpowiednie zabezpieczenie oraz regularną kontrolę poszczególnych elementów, tak by pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Jeśli zależy nam na pozyskaniu jak najobszerniejszej wiedzy na temat używania i kontrolowania regałów, warto zapoznać się z Polską Normą: - PN-EN 15635:2010P Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania.

A co w niej znajdziemy? Między innymi informacje o tym, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników magazynu spoczywa na jego właścicielu. Oznacza to, że utrzymanie dobrego stanu technicznego regałów znajduje się w zakresie jego obowiązków. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji, jest wyznaczenie osoby, która będzie odpowiadała za regularną kontrolę regałów. Zwykle jest to kierownik magazynu albo wynajęta w tym celu firma zewnętrzna.

Osoba użytkująca regały musi zdawać sobie sprawę z tego, iż w miarę korzystania z nich, w końcu dochodzi do trwałych odkształceń niektórych elementów. Wspomniana wcześniej norma wskazuje ile mogą wynosić takie odkształcenia, a przekroczenie podanych wartości oznacza konieczność wymiany poszczególnych części regału. Nie można brać pod uwagę możliwości naprawy takiego elementu, gdyż to oznacza zmiany w strukturze materiału, co prowadzi do jego mniejszej wytrzymałości.

Polskie Normy nie są prawem, dlatego stosowanie się do ich wytycznych jest jedynie dobrowolne. Warto jednak brać je pod uwagę, aby uniknąć poważnych usterek czy wypadków w miejscu pracy.

Zobacz również